Katalog dopravy -> Dopravní infrastruktura

Sekce v kategorii

Silnice a dálnice
Železnice a kolejové systémy
Vodní cesty
Letiště

Odkazy v kategorii

Dopravní Superstrategie 2011
www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Dopravn%C3%AD+superstrategie.htm

Plán rozvoje dopravní infrastruktury do roku 2025.

White paper: European transport policy for 2010  en de
www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l24007.htm

Dopravní politika EU.

Dopravní politika ČR 2005 - 2013
www.mdcr.cz/cs/Strategie/Dopravni_politika/

Dopravní politika je základním strategickým dokumentem pro sektor dopravy a deklaruje, co stát a jeho exekutiva v oblasti dopravy musí učinit na základě mezinárodních závazků, co chce učinit z pohledu společenských potřeb a může učinit s ohledem na finanční možnosti.

Strukturální fondy EU
www.strukturalni-fondy.cz

Strukturální fondy Evropské unie jsou spravovány Evropskou komisí a slouží k financování strukturální pomoci Společenství, která je směřována převážně do chudších regionů členských států a s jejíž pomocí je posilována hospodářská a sociální soudržnost EU tak, aby byly splněny výzvy jednotného vnitřního trhu.

PPP centrum
www.pppcentrum.cz/

Posláním PPP Centra je úspěšně implementovat PPP projekty v ČR, zavést a zajistit aplikaci nejlepší praxe při řízení a hodnocení PPP projektů, zajistit výměnu informací a zkušeností získaných při realizaci jednotlivých PPP projektů, dlouhodobě sloužit jako centrum odborných znalostí pro oblast PPP v ČR...

Odkazy v kategorii

vladanfoto
www.vladanfoto.cz

Fotogalerie věnovaná mimo jiné i stavbám dopravní infrastruktury.

Související odkazy

Ministerstvo dopravy ČR

Ředitelství vodních cest ČR
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy ČR.

Česká správa letišť

Ředitelství silnic a dálnic
Oficiální stránky správce české dálniční a silniční sítě.

Řízení letového provozu v ČR

Státní fond dopravní infrastruktury
Účelem Fondu je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest.

Přidej odkaz... | Ikonky | Pravidla katalogu | Kontakt :: posta(zavináč)vhd.cz